KUNDALİNİ YOGA
Temmuz 19, 2018
HATHA YOGA
Mayıs 26, 2017

BHAKTI YOGA

Bhakti Yoga, İlahi Aşk yoludur.

Bhakti Yoga yolu, insanlığa sonsuzluğun gerçek doğasını idrak etmesi için ışık tutar, canlı varlığın ebedi, bilgi ve mutluluk dolu gerçek kimliği (ruh) hakkında bilgi verir, yaşamın amacını idrak etmenin yollarını gösterir ve sonuç olarak içimizde var olan "Tanrı Aşkı"nı uyandırır.

Bhagavad-gita Dersleri

"Doğan güneşin her şeyi aydınlatması gibi kişi de cehaletin karanlığını yok eden bilgi ile aydınlandığı zaman her şeyi açıkça görür." Bg. 5.16

"Ruh için ne doğum ne de ölüm vardır. O var edilmemiştir; var edilmez ve var edilmeyecektir." Bg. 2.10

"Benim elim, benim ayağım, benim zihnim, benim bedenim"...

Doğal olarak, bu noktada aklımıza bir soru gelir; "Ben kimim?

Bu sorunun cevabını arayış, daha yüksek bir gerçeğe götürecek soruların yolunu açar. "Tanrı kimdir?", "Nereden geldim?", "Bu dünyadaki amacım nedir?", "Ölümden sonra nereye gideceğim?" ...

Manevi hayat için her yönden gerekli temel ebedi prensipleri içeren Bhagavad-gita'daki güzellik, tüm insanlığa yol göstermesidir. Kutsal metinlerin arkasında saklı olan gizemli gerçeğe ışık tutan bu kutsal kitapta açıklanan dört temelçeşidi ile herkes kendi yapısına uygun bir yol bulabilir: Karma Yoga'da hizmeti, Gyana (Jnana) Yoga'da bilgiyi, Raja Yoga'da zihni, Bhakti Yoga'da ise kalbi (aşkı) kullanarak nihai amaca ulaşabilir. Bhagavad-gita'da açıklanan Tanrı kavramı da farklı bilinçlere hitap eder.

Bhagavad-gita derslerinde, Vedik metinler derinlemesine incelenmekte ve Zen, Sufizm gibi derin felsefi kaynaklardan günümüze uygun gerçek yaşam bilgisi sunulmaktadır.

Kirtan (Mantra Meditasyonu)

Mantra Meditasyonu; haftada 1 gün, çeşitli Mantra’ların müzik eşliğinde toplu olarak söylendiği bir çalışmadır.

Bu program, meditasyon çalışmalarına devam edenler içindir.

‘Mantra nedir? Mantra (man - zihin, tra - kurtarmak) zihni cehaletten kurtaran ses (titreşim) anlamına gelir. Ses titreşimlerinin oluşturduğu bir enerji formu olan Mantra'lar, heceler, kelimeler veya cümlelerden oluşur. Tekrar edilerek söylendiğinde, zihnin bir noktaya odaklanması sağlanır, aynı zamanda bu sesin içinde gizli olan enerji de serbest kalır. Mantra meditasyonu, Karma'lardan (etki-tepki) arındırır, maddi dünyanın zorluklarından kurtarır ve iç barışı, huzuru, sonsuz mutluluğu ve sürekli hoşnutluğu getirir, "Gerçeğe" yöneltir... Tıpkı farklı müziklerin farklı şekillerde etkilemesi gibi, Mantra'nın aşkın titreşimi de doğrudan içsel benliğin transandantal doğasının hissedildiği gerçek özgürlük, huzur ve aşkın yaşandığı platforma ulaştırır.

tr Turkish